Bộ GD&ĐT yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh hàng loạt những trường Đại học có tỷ lệ giảng viên không đạt so với sinh viên, diện tích xây dựng sàn bị thiếu, cơ sở vật chất yếu kém…

Vào thời gian từ ngày 3/5 đến 18/5/2018, toàn bộ đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một vài cơ sở đào tạo trong ngành, nhằm kiểm soát lại những nội dung đã kê khai và xác định điều kiện chất lượng đảm bảo hay không. Sau quá trình kiểm tra kết luận cho thấy, còn không ít trường đại học vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu về năng lực đào tạo giáo dục.

Thí sinh tuyển sinh vào đại học

Kết quả kiểm tra tỷ lệ diện tích sàn xây dựng

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoc học và đào tạo sinh viên được kiểm tra theo quy mô dự kiến năm 2018 và cho thấy, nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định đã ban hành – 2,8m2/Sinh viên (SV).

Cụ thể kết quả như sau, Trường Đại học Tài Chính – Ngân hàng Hà Nội chi r0,97m2/SV; Trường Đại học Phan Châu Trinh 2,3m2/SV; Trường Đại học Tài chính – Marketing có diện tích xây dựng/sinh viên đạt 2,35m2/SV.

Những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng, trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD&ĐT yêu cầu phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Xác định số lượng giảng viên cơ sở

Trong quá trình kiểm tra, trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi theo từng khối ngành và tiến hành đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến tuyển sinh năm 2018 thì tỉ lệ các trường Đại học kê khai, đoàn kiểm tra xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường.

Nhưng trong đó, có một số trường vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu về tỷ lệ giảng viên/sinh viên đối với một số khối ngành đào tạo. Cụ thể như:

– Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có 5 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I & II); trong đó khối ngành VI có tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 15,62 (Quy định là 15). Khối ngành VII thì có tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 28,81 (Quy định là 25).

– Trường Đại học Võ Trường Toản có 3 khối ngành đào tạo là III, VI, VII. Trong đó khối ngành VI có tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 15,83 (Quy định là 15).

– ĐH Duy Tân có 4 khối ngành là III, V, VI và VII. Khối ngành VI, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16,32 (quy định là 15) và khối ngành VII có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 28,76 (quy định là 25).

– ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có 4 khối ngành là II, III, V và VII. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành II là 23,05 (quy định là 10). Khối ngành VII, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 31 (quy định là 25).

– ĐH Thành Đô có 4 khối ngành là III, V, VI và VII. Tất cả có quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành III là 37,3 (quy định là 25). Khối ngành V là 31,03 (quy định là 20). Khối ngành VI là 16,27 (quy định là 15). Khối ngành VII là 25,82 (quy định là 25).

– ĐH Phạm Văn Đồng có 3 khối ngành là I, V và VII. Với khối ngành VII, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 26,1 (quy định là 25).

Những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Tư vấn tuyển sinh 2018

Trong thời gian sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định đã đưa ra.