Giáo dục

Phương pháp học tiếng Anh luyện thi TOEIC cho người mới bắt đầu

TOEIC (Test of English for International Communication) là bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế. Bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao…

Read more