Giáo dục

Tìm hiểu bênh trầm cảm khi thay đổi đặc điểm tâm sinh lý tuổi dậy thì

Tuổi dậy thì là khoảng thời gian khó khăn với con trẻ. Trong khi đang phát triển thể chất thì phải trải qua những thay đổi về mặt tâm lý. Nhiều sự xáo trộn đặc điểm tâm sinh lý tuổi dậy thì khiến trẻ căng thẳng. Dẫn đến nóng tính, khó tập trung, học hành sa sút, sức khẻo suy giảm,……

Read more