Trường Học

Chương trình học STEM đang được phát triển như thế nào?

Chương trình học STEM là một xu hướng giáo dục được hình thành từ đầu những năm 90. Hiện nay, chương trình học này đang được phát triển ở rất nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, New Zealand, Israel, … hoặc những nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Vậy chương trình học STEM là gì? Đang…

Read more