Trường Học

VAS cùng các em hướng tới thế giới 4.0 với chương trình học STEM

Hiện nay việc các trường học quốc tế đều áp dụng chương trình học STEM, với mục đích định hướng các em có thể vừa học và thực hành nhằm mục đích cải thiện những điểm yếu của các em và phát triển mạnh hơn những điểm mạnh, giúp các em có thể vận dụng những kiến thức vào việc…

Read more